I. Foglalkoztatottak

3. 

Gazdálkodási adatok

3.3.

Költségvetések, beszámolók

I.

A foglalkoztatottak

1.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3.

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  Feltöltés alatt