Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és süti (cookie) tájékoztató

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban: intézmény) által, a www.szocialisgondozas.hu weboldal böngészésére és az intézménnyel a weboldalon keresztüli kapcsolatfelvételre, valamint a weboldal által használt sütikre vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglaltak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) rendelkezései alapján.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Nagyné Hermányos Zsuzsanna igazgató, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Mártonné Illés Barbara, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu

 

Az adatkezelés célja:

Az intézmény honlapjának, a www.szocialisgondozas.hu weboldal üzemeltetésének célja, az intézmény szolgáltatásaink bemutatása, az azokkal kapcsolatos tájékoztatások, dokumentumok, valamint az intézmény kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzététele.
Weboldalunkon ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogy azon keresztül, a „VISSZAHÍVÁST KÉREK” funkció használatával az oldalunkon böngésző természetes személy (a továbbiakban: látogató), felvehesse a kapcsolatot intézményünkkel.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatok forrása:

Az a látogató, aki a www.szocialisgondozas.hu weboldalt felkeresi.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Amennyiben a „VISSZAHÍVÁST KÉREK” funkció használatával a weboldalon böngésző látogató kapcsolatfelvételt kezdeményez intézményünkkel, kapcsolatfelvétel céljából kezeljük a weboldalunkon megadott nevét, kapcsolattartás céljából e-mail címét és telefonszámát, valamint az üzenetében rögzített további adatokat és információkat, annak érekében, hogy kérdésének megválaszolása vagy ügyének intézése érdekében intézményünkön belül, azt az adott terület szakértőjéhez továbbíthassuk.

 

Az adatkezelés jogalapja az intézménnyel történő weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel esetében:

Az érintett látogató GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulása, melyet jelen tájékoztató megismerését és elfogadását követően, a felületen elhelyezett üres jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:

Amennyiben a „VISSZAHÍVÁST KÉREK” funkció használatával a weboldalon böngésző látogató kapcsolatfelvételt kezdeményez intézményünkkel, az adott terület szakértője a lehető legrövidebb időn belül visszahívja, vagy a megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a látogatóval. A megadott személyes adatokat, a látogató ellenkező rendelkezése – pl. a kapcsolatfelvétel során történő szóbeli kérelem benyújtás - hiányában, kizárólag a látogató kérdésének megválaszolása, vagy ügye elintézésének időtartamáig kezeljük, ezt követően töröljük.
Amennyiben a kapcsolatfelvétel során, a látogató szóbeli vagy írásbeli kérelmet terjeszt elő intézményünk valamely szolgáltatásának igénybevétele iránt, kérelmét és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20.§-ban meghatározott személyes adatait nyilvántartásba vesszük, és a továbbiakban az intézményünk által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás biztosítása során kezelt személyes és különleges-egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatónkban foglaltak alapján kezeljük.


Az adatok formátuma:

elektronikus

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy továbbra is bármikor választhatja az intézménnyel történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást is.

 

Az adattovábbítás címzettjei:

Az intézmény a jelen tájékoztatóban feltüntetett adatkezelésekkel összefüggésben adatfeldolgozóként veszi igénybe:
elektronikus levelezéséhez és a weboldal tárhelyszolgáltatójaként a RUTIN-Soft Kft. (cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 25/A.),
a weblap karbantartásához a BERE-NET Kft. (cím: 4611 Jéke, Táncsics utca 8.) szolgáltatásait.

 

Az Adatkezelő által a személyes adatok védelmében tett garanciái:

Az intézmény betartja és betartatja a hatályos adatvédelmi rendelkezésekben, különösen a GDPR-ban és az Info tv-ben meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket, a személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a lehető legnagyobb gondossággal jár el, az informatikai biztonság területén az észszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.
Az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során megőrzi, megvédi az információt, annak érdekében, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.Tájékoztató a sütikről

A www.szocialisgondozas.hu weboldalon a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében, úgynevezett sütiket (cookie) használunk.


A sütik használatának jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint, az adatkezelő jogos érdeke.

A sütiket a rendszer a látogató böngészésre használt eszközén tárolja.
A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.
 
Azzal, hogy Ön ellátogat a webhelyünkre, valamint azzal, hogy megnyomja az „Elfogadom a sütik használatát” gombot, tudomásul veszi, hogy a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges sütiket használjunk. Ilyen adatok az Ön számítógépének azok az adatai, amelyek webhelyünk használatakor generálódnak, illetve amelyeket a webhelyünkön használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.
Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – webhelyünk meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, személyes felhasználói adattal nem kapcsoljuk össze, azaz Ön ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és mi férünk hozzá.

Weboldalunkon a következő sütiket használjuk:

Besorolás Részletek
Alapműködést biztosító sütik A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül. Ezen sütik használatához nem szükséges a látogató külön hozzájárulása.

 

Részletek:

 

Elnevezés Leírás Besorolás Lejárati idő Típus
_csrf Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza a webhelyek közötti kérések hamisítását. Ez a süti nélkülözhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága érdekében, és szükséges ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Alapműködést biztosító saját süti.

A munkamenet időtartama.

Ezen süti érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
HTTP
PHPSESSID

Munkamenet azonosítót tartalmazó, technikai süti. Megtartja a felhasználói munkamenet állapotát az összes oldaligénylés során. Ezen süti segítségével lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó be nem zárja a böngészőjét. Szükséges ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Alapműködést biztosító saját süti.

A munkamenet időtartama.

Ezen süti érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

HTTP
rc::c

Ez a süti különbözteti meg egymástól az embereket és a robotokat, és szükséges ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Alapműködést biztosító süti, kezdeményező, szolgáltató: Google

A munkamenet időtartama.

Ezen süti érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

HTMLFelhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve, hogy a weboldal az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

Internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat a leggyakrabban használt böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:


Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectlocale=hu&redirectslug=sutik-engedelyezese-es-tiltasa

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu


Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Apple Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy weboldalunk más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz.
Ezen hivatkozások kizárólag a jelen weboldal látogatóinak kényelmét szolgálják, azoknak tartalmára intézményünk hatásköre, és az általuk alkalmazott sütikre jelen tájékoztató nem terjed ki.

 

Az érintettet a GDPR és az Info törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja:

 

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk, Info törvény 16. §)

Az érintettnek joga van, hogy az adatkezelési művelet megkezdése előtt az adatkezeléssel összefüggő tényekről tájékoztatást kapjon. Az adatkezelő a tájékoztatáshoz való jog érvényesítése érdekében, jelen adatkezelési tájékoztatót adta ki.

 

Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk, Info törvény 17. §)

Az adatkezelő a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásának érdekében tett intézkedései mellett, az érintett kérelmére, tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele
a) a kezelt személyes adatok forrását,
b) az adatkezelés célját és jogalapját,
c) a kezelt személyes adatok körét,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk, Info törvény 18. §)

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).
Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk, Info törvény 19. §)

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az adatok tárolására korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, ha az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az Info törvény 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, így az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamáig, valamint ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk, Info törvény 20. §)

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha, az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az Info törvény 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az Info törvény 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Fenti jogok érvényesítése érdekében kelt Kérelmek az adatkezelő székhelyén nyújthatóak be.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján - az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – vagy f) pontján - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek - alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Az adatkezeléssel összefüggésben az érintett által gyakorolható jogok, az adatkezelések jogalapjának függvényében:

 

Az érintettet a GDPR és az Info törvény alapján megillető jog Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása Az adatkezelő jogos érdeke
Hozzáférési jog X X
Helyesbítéshez való jog X X
Az adatkezelés korlátozásához való jog X X
Törléshez való jog  X X
Tiltakozáshoz való jog   X
Az adathordozhatósághoz való jog X  
Hozzájárulás visszavonásának joga X  
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog X X


Jogorvoslati lehetőségek:

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +361/391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, vagy az adatkezelő tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben, bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.Nagyné Hermányos Zsuzsanna
igazgató