Álláshirdetés
2023. 09. 15.

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében

Iskolaorvos

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 36871

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az iskolaorvos munkakör célja, hogy megvalósítsa az intézmény iskola- és ifjúságegészségügyi alapfeladatát. Az iskolaegészségügy lényege, hogy az ellátást a diákok közvetlenül a nevelési-oktatási intézményben vehetik igénybe. Az iskolaegészségügyi teendőket az iskolaorvos végzi – védőnő közreműködésével, a munkába bevonva a körzeti háziorvost és a fogorvost is. Az iskolaorvos feladatai különösen: a gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok, elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében, környezet-egészségügyi feladatok, az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nyíregyháza

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ több évtizede nyújt személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, 2023.09.01-jétől alaptevékenységei az egészségügyi alapellátással is kibővültek. Célunk minden területen az ellátás folyamatosságának biztosítása és a magas színvonalú szakmai munka. Pályázatot benyújtani postai (cím: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. ) vagy elektronikus úton (gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu) lehet, ISKOLAORVOS megjelöléssel.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogviszony létesítés feltételei, a próbaidő, az illetmény megállapítása és a juttatások tekintetében a 2020. évi C. törvény valamint végrehajtási rendelete az irányadó. A pályázó jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláshirdető szervezet, az álláspályázatával összefüggő személyes adatait a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás és kiválasztás céljából, a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja szerinti jogalappal, nyilvántartja és kezeli.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet Cselekvőképesség Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Orvostudomány, háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakvizsga

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az Eszjtv. 2. § (4) és (5) bekezdés szerinti büntető eljárás hatálya alatt, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti eü. tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

Érvényes működési nyilvántartás igazolása.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés: Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Határozottság, magabiztosság (alap)
Hatékony munkavégzés (alap)
Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

egyéb
motivációs levél
részletes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.20. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A jelentkezéseketa benyújtási határidő után öt napon belül elbíráljuk. Csak azokat a pályázókat áll módunkban személyesen is meghallgatni, akik képzettségük, ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján elképzeléseinknek mindenben megfelelnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szocialisgondozas.hu, www.eualapellatas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.