Alapitvány

Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány

Az Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány 2001-ben alakult. Az Alapítvány célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő fogyatékos, illetve idős személyek támogatása, önálló életvitelük segítése, kulturális és sport rendezvényeken való részvételük elősegítése, mindennapjaikat színesebbé tevő rendezvények, kirándulások, táborozások támogatása, szervezése.

Az idősek klubjaiban és a házi gondozás keretében folyó szakmai tevékenység színvonalának emelése, hatékonyságának fokozása érdekében a személyi és tárgyi feltételek lehetőség szerinti javítása. Az idősellátás területén dolgozók rendszeres továbbképzésének, szakmai konferenciákon, bel és külföldi tanulmányutakon való részvételük lehetőségeinek bővítése. Továbbá szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése.

Az alapítvány megalakulásától kezdve szervez programokat az időskorú lakosság és a fogyatékkal élők részére.

Ezen túlmenően támogatjuk az idősek és a fogyatékkal élők sport rendezvényeken való részvételét. Fontosnak tartjuk a generációk együttműködésén alapuló közösségi programokat, célunk, hogy csökkenjenek a generációk közötti szakadékok.

 

Programjainkat pályázati forrásokból és támogatóink adományaiból valósítjuk meg, önkéntesek bevonásával. Rendezvényeink térítésmentesek, nyitottak és a helyi sajtóban rendszeresen tájékoztatást adunk róluk.

Nagyné Hermányos Zsuzsanna

igazgató