Kék Szirom Lakóotthon

Kék Szirom Lakóotthon

 

A Nyíregyháza, Újszőlő utca 21-23. szám alatti telephelyünkön, 2022. január 1-jétől biztosítjuk fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását.

Az elhelyezés 4 darab egyágyas és 3 darab kétágyas szobában történik.

 

A lakóotthoni ellátás célja az ellátottak életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedésük segítése, a képességeikhez mért lehető legnagyobb önállóság elérése, az egyéni fejlesztés eszközével, a korszerű és differenciált gondozáshoz illeszkedve, figyelemmel az önrendelkezésre.

A lakóotthoni elhelyezés iránti kérelem mellékleteként be kell nyújtani az egészségi állapot igazolását és a jövedelem, valamint a vagyonnyilatkozatot. Ezen dokumentumok jogszabályi mellékletek, melyeket az érdeklődők a szakmai egység vezetőjétől kérhetnek.

A nagykorú fogyatékos elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat valamint a komplex szükségletfelmérés elvégzése is.

A kérelem beérkezését és nyilvántartásba vételét követően sor kerül az ún. előgondozásra, melynek során az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról tájékozódunk, valamint - többek között - tájékoztatást nyújtunk a házirend tartalmáról.

 

Ha a kérelmezőnek biztosítani tudjuk az elhelyezést, a beköltözésre nyitva álló időtartamról külön tájékoztatjuk.

Nagyobb berendezési tárgyak elhelyezésére nincs lehetőség, ugyanakkor kisebb személyes tárgyakat a beköltöző magával hozhat.

Közvetlenül a lakóotthon mellett található a Nappali Ellátó Központ, ahol a lakóotthonban élőknek is lehetőséget biztosítunk a napközbeni foglalkozásokba történő bekapcsolódásra, a jól felszerelt tornaterem használatára, és - előzetes egyeztetést követően - intézményünk mozgásterapeutája szolgáltatásainak igénybevételére.

Az étkezés intézményünk Pacsirta utcai főzőkonyhájáról biztosított, megfelel a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek.

A lakóotthoni ellátásért Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete alapján megállapított térítési díjat kell megfizetni.

Amennyiben kérdése merül fel az ellátással kapcsolatban a lakóotthont közvetlenül elérheti a a 06-20-235-3922 telefonszámon vagy a kekszirom@szocialisgondozas.hu e-mail címen.