1.7 Költségvetési szervek

 

1.I. 

Szervezeti, személyzeti adatok

1.7.

Költségvetési szervek

1.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

 

az intézménynél releváns adat nem keletkezett

2.

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége