Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.

Az ellátás célja a pszichiátriai betegség okozta mentális, társkapcsolati, közösségi, szociális nehézségek kezelése, az érintettek életminőségének javítása, az egészség megtartása, az egészségi állapot romlásának megakadályozása.

Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában, ill. lakókörnyezetében biztosítjuk. Segítséget nyújtunk a pszichiátriai betegek számára egészségi, pszichés állapotuk javításában, meglévő képességek és készségek megtartásában, fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában, a problémák megoldásában, a szociális és mentális gondozásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban.

A szociális ellátórendszer egymásra épülő szerkezete alapján, a pszichiátriai közösségi gondozás hatékonysága érdekében együttműködik a szociális-, egészségügyi intézményekkel, érdekvédelmi civil szervezetekkel.

Célcsoport

Az otthonukban élő, 18. életévet betöltött, intenzív támogatást igénylő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.

A közösségi ellátás az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

  • Gondozás és pszicho-szociális rehabilitáció a pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében,
  • Segítségnyújtás egészségi és pszichés állapotjavításban,
  • A meglévő képességek és készségek megtartása illetve fejlesztése,
  • A mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában, problémák megoldásában segítés,
  • Hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott szociális és mentális gondozás, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra /hozzátartozók, rokonok, barátok/ őket is bevonva és támogatva

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Az ellátást igénylő illetve a törvényes képviselő írásban vagy szóbeli kérelmére történik. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető írásban megállapodást köt.

Elérhetőség:

Telefonszám hétköznapokon, munkaidőben (munkanapokon 08:00-16:00): 06-20/547-0120

Gondozási fogadóóra:

Helyszíne: Nyíregyháza Őz u. 16.

Időpont: hétfőtől péntekig: 09.00 – 15.00

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.

Programok, fejlesztő foglalkozások: olyan programokat igyekszünk biztosítani ellátottjaink számára, amelyek segítik az egyént a társadalomba való reintegrációra, a közösségi kapcsolatok kialakítására, önismeretük fejlesztésére, kulturális, művészeti tevékenységbe való bevonásukba. Ilyen például: internet klub, fejlesztő foglalkozás, relaxáció, zeneterápia, film klub, kézműves foglalkozás, problémamegoldó csoport, játék csoport, hagyományőrző klub, gasztro klub, színház/mozi/múzeumlátogatás.