V. Egyéb kifizetések

3. 

Gazdálkodási adatok

3.3.

Költségvetések, beszámolók

V.

Egyéb kifizetések

 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

az intézménynél releváns adat nem keletkezett