III. Közszolgáltatások

 

2.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III.

Közszolgáltatások

1.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

közösségi ellátások

támogató szolgáltatás

idősek nappali ellátása

pszichiátriai betegek nappali ellátása

fogyatékos személyek nappali ellátása

szenvedélybetegek nappali ellátása

demens személyek nappali ellátása

fejlesztő foglalkoztatás

idősek tartós bentlakásos ellátása

bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás

gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

Szakmai Program

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

közösségi ellátások

támogató szolgáltatás

idősek nappali ellátása

pszichiátriai betegek nappali ellátása

fogyatékos személyek nappali ellátása

fejlesztő foglalkoztatás

idősek tartós bentlakásos ellátása

bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás

szenvedélybetegek nappali ellátása

demens személyek nappali ellátása

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

4.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló hatályos önkormányzati rendelet 

2024. március 1-jétől hatályos térítési díjak